Se alla

Integration

Den som flytt från sitt hemland och fått komma in i Sverige måste också få möjlighet att komma in i samhället.

Vi vill fortsätta integrationsarbetet genom AMI (arbetsmarknadsinsatser och SFI. Vi vill också stärka kontakterna mellan kommun och näringsliv till förmån för både arbetsgivare och arbetstagare.